Kokonaisvaltaiset luontoselvitykset ammattitaidolla

Luontoarvojen perusselvitys

Kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön yhteydessä tulee yleensä tehdä luontoselvitys. Pitkäaikaisen kokemuksemme perusteella osaamme suunnitella ja toteuttaa tarpeisiisi luonto­selvi­tyksen, joka täyttää lakisääteiset vaatimukset ja viranomaiskriteerit.

Lajiselvitykset

Tarvitsetko uhanalaisten lajien tai EU:n direktiivilajien selvitystä? Faunatican kautta käytettävissäsi on kattava asiantuntijaverkosto, josta löytyy korkeatasoinen osaaminen kaikkien maankäytössä huomioitavien eliölajien ja -lajiryhmien selvittämiseen.

Seuranta

Hankkeiden vaikutuksista saadaan tietoa vain seurannalla. Teemme kaikenlaisia maa- ja vesiympäristöjen luontoseurantoja, myös näytteenottoon tai DNA-analyyseihin pohjautuvia.

Luontoselvitys on lakisääteinen ja se tuo arvokasta lisätietoa

Kaipaisitko lisätietoa esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksista? Onko kyse kaavoituksesta, virkistysalueen rakentamisesta, alueen hoidosta vai jostain muusta suunnittelusta, joka vaatii selvityksen? Meillä on alan erikoisosaamista, jota tarvitaan luontoselvitysten tekemiseen. Selvityksen tarkoitus on tuottaa luotettavaa tietoa ympäristön luontotyypeistä ja lajeista, ja tietyt lait edellyttävät luontovaikutusten arvioimista sekä luonnonolojen kuvaamista. Näitä ovat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulaki sekä ympäristönsuojelulaki, monien muiden ohella. Teemme niin pienet kuin suuretkin selvitykset ammattitaidolla ja kokemuksella. Tutkimme muun muassa alueella esiintyvät luontotyypit ja kasvit. Kyseeseen voi tulla joko yhteen lajiin keskittyvä tai erittäin laaja selvitys. Tutustu lisäksi Natura-arviointeihin.

Meiltä myös lajiselvitykset – tilaathan selvitykset hyvissä ajoin

Lajiselvityksiä tarvitaan suunnittelussa, joka koskee maankäyttöä, joka saattaa vaikuttaa uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymiseen. Luonnonsuojelulain mukaan selvitys pitää tehdä, jos rakennettavalla alueella epäillään esiintyvän esimerkiksi liito-oravia, viitasammakoita tai muita luontodirektiivin lajeja. Luontoselvitys ja uhanalaisten eläinten lajiselvitys kannattaa teettää jo hankkeen alkuvaiheessa. Näin suunnittelun kannalta keskeiset luontoarvot ja lajit voidaan huomioida suunnittelussa hyvissä ajoin. Siten myös säästytään ylimääräiseltä työltä ja vaivalta sekä lisäkustannuksilta. Selvityksiä tilattaessa on niin ikään hyvä huomioida, että niitä ei ole mahdollista suorittaa milloin tahansa. Kasveilla ja eläinlajeilla on omat vuosirytminsä, mikä rajoittaa selvityksissä tehtävää havainnointia. Havainnointi kun onnistuu vain tiettynä vuodenaikana riippuen lajista.


Tilaa selvitys luotettavalta asiantuntijalta ja varmista projektisi onnistuminen
On tärkeää, että selvitykset tekee työhön pätevöitynyt ammattilainen, jotta selvityksestä saadaan varmasti oikeanlaista tietoa. Tällä on suuri merkitys hankkeen toteutumisen kannalta. Me Faunaticalla olemme se oikea kumppani hankkeeseesi, kun projektisi maankäyttöön tarvitaan luonto- ja lajiselvitysten erikoisosaajaa. Tarjoamme aina luotettavaa tietoa lainsäädännön asettamien vaatimusten sekä toiveidesi pohjalta, joka sisältää olennaisimmat luontovaikutukset auttaen sinua sekä suunnittelemaan että toteuttamaan tulevan projektisi. Muistathan kääntyä selvitysten tarpeessa asiantuntijan puoleen. Puutteellisesti tehty työ voi aiheuttaa haittaa monella tapaa johtaen mahdollisiin valituksiin, virheisiin päätöksenteossa ja siten projektin viivästymiseen – unohtamatta sitä, että väärä tieto saattaa olla viime kädessä luonnolle haitallista.

Laajalle asiakassektorille
Palvelemme pääasiassa yrityksiä sekä kuntia ja kaupunkeja Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa, mutta sopimuksen mukaan lähdemme muuallekin Suomeen. Ota yhteyttä ja kysy meiltä kohteesi luontoselvitystä tai uhanalaisten eläimien selvitystä!

Lue lisää luontoselvityksistä kaavoituksessa