Luontovaikutusten arviointi ja muut palvelut

Luontovaikutusten arviointi

Edellyttääkö maankäyttöhankkeesi vaikutusten arviointia?
Laadimme ammattitaitoisesti hankkeellesi Natura- tai luontovaikutusten arvioinnin.

Elinympäristöjen kunnostus ja hoito

Vankka asiantuntemuksemme on tukenasi, kun suunnittelet suojelualueiden, arvokkaiden luontotyyppien tai uhanalaisten lajien elinympäristöjen ennal­listamista tai hoitoa. Huolehdimme tarvittaessa myös kunnostus- ja hoitotoimien käytännön toteutuksesta tinkimättömällä asiantuntemuksella.

Ekologinen kompensaatio

Haitallisia luontovaikutuksia saattaa olla mahdollista kompensoida, jos vaikutusten välttäminen ja lieventäminen ei riitä. Kompensaation toteuttaminen vaatii innovatiivista ja riskit hallitsevaa tapauskohtaista suunnittelua, jotta tavoiteltu lopputulos voidaan saavuttaa.