Natura-arviointi

Natura-arviointi asiantuntevasti

Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Natura-arviointi selvittää Natura-alueilla tai niiden lähistöllä toteutettavien hankkeiden tai suunnitelmien vaikutukset. Luonnonsuojelulain mukaan se on tehtävä aina, jos hanke saattaa vaikuttaa Natura-alueeseen. Palvelemme pääasiassa yrityksiä sekä kuntia ja kaupunkeja Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa, mutta sopimuksen mukaan lähdemme muuallekin Suomeen.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen

Natura-arviointi tulee teettää jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan varmistaa sen toteuttamiskelpoisuus. Asiantuntijamme tekevät arvioinnit ammattitaitoisesti ja pitkällä kokemuksella. Lisätietoja Natura-alueiden suojelusta ja arvioinnista löytyy Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.