Luontoselvitykset maankäyttöön

Me Faunatica Oy:ssä tuotamme ympäristö­palveluja luonto­selvityksistä ja hoito­suunni­telmista koulutukseen ja luontoarvoja edistävään maise­mointiin. Perustamis­vuodesta 2000 lähtien olemme to­teut­taneet yli 160 asiak­kaan toimeksiantoja noin 190 kun­nan alueella ympäri Suomea

Luontoselvitykset ja seurannat

Tarvitsetko luontotyyppien, uhanalaisten lajien tai EU:n direktiivilajien selvitystä tai seurantaa? Faunatican kautta käytettävissäsi on kattava asiantuntijaverkosto, josta löytyy korkeatasoinen osaaminen kaikkien maankäytössä huomioitavien eliölajien ja -lajiryhmien selvittämiseen.

Muut palvelut

Natura-arvioinnit ja -tarveharkinnat; luontovaikutusten arvioinnit; elinympäristöjen ennallistaminen, kunnostus ja hoito; ekologinen kompensaatio; hoito- ja käyttösuunnitelmat; DNA-pohjainen tai morfologinen lajintunnistuspalvelu; koulutus. Ja lisäksi vielä muutakin, joten kysy tarvittaessa lisää!

Projektit