Projektit

Projektit

Faunatica Oy tekee kaikenlaisia luontoselvityksiä ja luontovaikutusten arviointeja, erityisesti kaavoituksen, lajien suojelun ja maankäytön tarpeisiin. Työtehtävämme vaihtelevat luontoselvityksistä ja hoitosuunnitelmista koulutukseen ja luontoarvoja edistävään maisemointiin. Yrityksemme työllistää kahdeksan vakituisen henkilön lisäksi 20–40 projektityöntekijää vuosittain. Käytössämme on myös laaja erityisasiantuntijaverkosto eri eliöryhmien, lajien ja luontotyyppien selvityksiin ja niihin liittyviin lausuntoihin. Asiantuntijaverkostoa laajennetaan tarvittaessa, joten voimme kattaa tilaajien kaikki selvitystarpeet. Faunatica Oy on toiminut menestyksellisesti vuodesta 2000 lähtien. Asiakkainamme ovat olleet mm. Destia Oy, FCG Oy, Ramboll Oy, Rudus Oy, Senaatti-kiinteistöt, VAPO Oy ja 66 muuta yritystä; 41 kaupunkia tai kuntaa; Suomen ympäristökeskus, 10 alueellista ELY-keskusta, neljä maakuntaliittoa, Geologian tutkimuskeskus, Liikennevirasto, Metsähallitus, Museovirasto ja Ålands landskapsregering ja 18 muuta yhteisöä. Toimialueenamme on koko Suomi ja olemme tehneet selvityksiä 191 kaupungin tai kunnan alueella.